logo
Wat mogen wij voor u betekenen? We helpen u graag via de volgende kanalen:
0315 324370

Stationsweg 20 - 7061 CT - Terborg

Openingstijden

Maandag 13.00 – 18.00
Dinsdag 08.00 – 18.00
Woensdag 08.00 – 18.00
Donderdag 08.00 – 18.00
Vrijdag 08.00 – 19.00
Zaterdag 08.00 – 16.30
Volg ons op social media!
0315 324370    (openingstijden: di-vr 08.00 - 18.00 uur, ma 13.00 - 18.00 uur en zaterdag 08.00 - 16.30 uur)
Top
 
Kom langs in onze dierenspeciaalzaak!

Privacy policy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

V.O.F. Spoorzicht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

V.O.F. Spoorzicht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.O.F. Spoorzicht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier doen.